80 års jubileum

Föreningen fyller 80 år i år och det vill vi naturligtvis fira. Vi hoppas att många vill delta i firandet. Det finns väldigt många personer som genom årens lopp hjälpt till att hålla verksamheten igång. Styrelsen har en idé om att göra en annorlunda historik över föreningens verksamhet genom att lyfta fram dessa HIK profiler som varit verksamma inom allt från att tvätta tröjor, sköta klippboken, skrivit protokoll under Hammarspelen, verkat som ledare inom någon gren, varit aktiv inom någon gren, jobbat i styrelsen eller i utskott, haft ansvar för kiosken mm. Vi har börjat sammanställa en lista på personer, kvinnor och män, äldre och yngre som vi vill ha med i historiken men vill gärna ha förslag också från allmänheten. Kanske du själv är en HIK profil eller har du förslag på någon vi borde kontakta för en pratstund? Tanken är att lyfta fram roliga minnen och historier som rör HIK. Vi tänker oss dels skriftliga  och dels muntliga berättelser som vi kan presentera under året på hemsidan och på sociala medier. Endel kortare och endel längre. 

Ex frågor: 

Vad har HIK betytt för dig?
Vilken gren var du aktiv i eller vilken uppgift hade du inom föreningen?
Vilken är din roligaste historia/anekdot från HIK tiden?
Vem har enligt dig betytt mest för HIKs verksamhet?
Vem eller vilka tycker du att vi borde lyfta fram under jubileumsåret?

Du kan maila till hik@aland.net eller skriva in på föreningens Facebooksida eller skicka meddelande via Facebooksidan. Det går också bra att kontakta någon i styrelsen. 

Planen just nu är att fira senare i sommar ute på Hammarvallen, där vi hoppas att det kan bli en rolig heldag. Har du bilder vi kan få låna? Har du någon HIK dräkt sparad, eller en väska eller någon annan skatt? Hör gärna av dig :).