Medlemmar i föreningen

Endast fysika personer kan vara medlemmar i föreningen HIK. Föreningen upprätthåller ett medlemsregister och fakturerar årligen ut en medlemsavgift till föreningens medlemmar. Om man önskar avsäga sig sitt medlemsskap bör man skriftlingen meddela föreningen.

Alla aktiva idrottare som tar del av föreningens ordinarie verksamhetsomården skrivs automatiskt in som medlem i föreningen. Verksamhet som är "event" såsom t.ex. Eckerö Linjen SportsCamp bepliktigar inte till medlemsskap i föreningen. 

Medlemsavgift 

  • Barn och ungdomar under 18 år €10
  • Vuxna €20 

Nya medlemmar

  • Medlemsavgiften betalas in till HIKs konto hos Ålandsbanken kontonummer IBAN: FI71 6601 0002 1417 03, BIC: AABAFI22
  • Vid betalning, var noga att ange följande i meddelanderaden: "Medlemsavgift, Namn, E-post, Födelsetid (på alla personer som inbetalningen gäller)". Alternativt skicka dina uppgifter till HIK per e-post hik@aland.net så får du en medlemsfaktura per post av oss.

Existerande medlemmar

HIK fakturerar årligen medlemsavgiften automatiskt i enlighet med befintligt medlemsregister förutsatt att e-postadress finns iregistret.

Verksamheten är till för föreningens medlemmar därmed är det ett krav att betala medlemsavgiften för att delta i den verksamhet som föreningen tillhandahåller.