Styrelsen

Föreningens styrelse har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet.

Styrelsen består av medlemmar från flertalet sektioner så att man får en helhetsbild samlad under samma ledning. Styrelsen arbetsområde är att följa upp föreningens regelverk (policys), verksamhetsplan och målsättningar.

HIK Styrelse år 2019