Styrelsen

Föreningens styrelse har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet.

Styrelsen arbetsområde är att följa upp föreningens regelverk (policys), verksamhetsplan och målsättningar.

HIK Styrelse år 2021 (från höstmötet 22 oktober 2020)

  • Ordförande: Annica Mattsson tel +358 405762021
  • Vice Ordförande: Magnus Gunnarsson
  • Sekreterare: Lillemor Eckerman
  • Vice Sekreterare: Thomas Danielsson
  • Kassör: Simon Karlsson
  • Materialansvarig: Britt-Marie Jansson
  • Suppleant: Heidi Roos
  • Suppleant: Jonathan Liewendal