Kontakt

Föreningen har ingen verksamhetsledare utan alla jobbar ideellt. Föreningens högsta ansvariga är styrelsen.

Om man vill komma i kontakt med våra ansvariga per verksamhetsområden så kan man hämta uppgifter under menyn Föreningen.

Våra uppgifter

Besöks och faktureringsadress

  • Hammarlands IK r.f
  • Skarpnåtövägen 21, AX-22240 Hammarland

Telefon

  • Ordförande, Annica Mattsson +358 40 5762021
  • Fritidsledaren, vardagar kl. 9 - 16, +358 (0)457 342 4428

  • Övriga personer i föreningen, se kontaktuppgifter för styrelse eller sektioner

Kontaktytor

Vår Bank

  • Ålandsbanken, BIC: AABAFI22
  • Kontonummer:  IBAN: FI71 6601 0002 1417 03

Kommunens fritidsledare

Föreningen har stort stöd av kommunens fritidsledare som hjälper till med både planbokningar men som även aktivt jobbar ute med personerna i sektionerna. För att komma i kontakt med fritidsledaren, se info på Hammarlands kommuns hemsida.

Vaktmästare

Kommunens vaktmästare sköter om våra anläggningar och ser till att fotbollsplaner är iordningsställda till matcherna. Man fungerar även som gårdskarlar och hjälper till att hålla Hammarvallen snygg och prydlig.

För att komma i kontakt med våra vaktmästare, kontakta fritidsledaren (se uppgifter ovan).