Konstituerande möte för styrelsen

Tisdagen den 3 november höll den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte

På mötet fördelades ansvarsområdena enligt följande:

Magnus Gunnarsson, vice ordförande

Simon Karlsson, kassör

Lillemor Eckerman, sekreterare

Thomas Danielsson, vice sekreterare

Britt-Marie Jansson, materialansvarig

Jonathan Liewendahl, fastighetsansvarig

Lägg till ny kommentar