Sektionerna

Den operativa verksamheten sköts ute i respektive sektion. Dessa sektioner/utskott planerar och budgeterar för sitt verksamhetsområde. Sektionernas målsättning är att upprätthålla en stimulerande och intressant verksamhet inom de ekonomiska ramarna som styrelsen godkänt.

Fotbollen är föreningens största verksamhetsområde och är därför indelad i tre egna sektioner, Seniorsektionen, Juniorsektionen och Veteranfotboll.

Fotboll - Seniorsektionen 2019

 • Ordförande: Zacharias Kalm, tel. 040 77 12 456
 • Medlem: Andre Karring
 • Lagledare: Magnus Gunnarsson
 • Medlem: Johan Alen

Fotboll - Juniorsektionen 2019

 • Medlem: Gunnar Löfström
 • Medlem: Zacharias Kalm, tel. 040 77 12 456
 • Medlem: Markus Danielsson, tel. 0457-5957 680
 • Fritidsledaren Kaj Backas, tel 0457-342 4428

Fotboll - Veteran 2019

 • Medlem: Jerry Bergman, tel 040-542 7327
 • Medlem: Ole Mattsson
 • Medlem: Anders Sundqvist

Innebandy 2017

Friidrott 2019

Skidor 2019

 • Ordförande: Charlotte Mattsson
 • Medlem: Helge Lindroos
 • Medlem: Brage Bergman
 • Medlem: Björn Josefsson

Volleyboll 2019

 • Ordförande: Kenneth Carlsson, tel 0457-331 1594
 • Medlem: Joanna Carlsson
 • Medlem: Lasse Nordström